BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Web Admin Edition

230.000 đ/tháng

 • 10 Domains
 • WordPress Toolkit 2.0 SE
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

Web Pro Edition

345.000 đ/tháng

 • 30 Domains
 • WordPress Toolkit 2.0
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

Web Host Edition

575.000 đ/tháng

 • Unlimited Domains
 • WordPress Toolkit 2.0
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

Web Admin Edition

230.000 đ/tháng

 • 10 Domains
 • WordPress Toolkit 2.0 SE
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

Web Pro Edition

345.000 đ/tháng

 • 30 Domains
 • WordPress Toolkit 2.0
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

Web Host Edition

1.035.000 đ/tháng

 • Unlimited Domains
 • WordPress Toolkit 2.0
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

PLESK ONYX - SO SÁNH CÁC GÓI

 

   

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • WordPress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case

Web Admin Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Up to 10 domains for hosting your own sites

Web Pro Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Up to 30 domains for hosting customer sites

Web Host Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Unlimited domains for hosting & reselling unmanaged sites

PLESK EXTENSIONS (VNĐ/THÁNG)

PLESK ONYX WITH CLOUDLINUX
Web Host Edition with CloudLinux805.000Đăng ký
Web Pro Edition with CloudLinux575.000Đăng ký
Plesk Power Pack144.000Đăng ký
PLESK ONYX ADDONS
Web Presence Builder 10 Sites22.770Đăng ký
Web Presence Builder 30 Sites68.770Đăng ký
Web Presence Builder 100 Sites229.770Đăng ký
Web Presence Builder 1000 Sites459.770Đăng ký
Web Presence Builder Multi Language68.770Đăng ký
Language Pack91.770Đăng ký
Language Pack - Unlimited575.000Đăng ký
TP(*)Premium Antivirus Unified152.000Đăng ký
TP(*)MagicSpam207.000Đăng ký
PLESK ONYX ADMIN TOOLS
WordPress Toolkit115.000Đăng ký
Developer Pack115.000Đăng ký
TP(*)CloudLinux298.000Đăng ký
PLESK ONYX SECURITY TOOLS
TP(*)Security Core Complete by Atomicorp207.000Đăng ký
TP(*)ServerShield Plus Advanced by CloudFlare276.000Đăng ký
TP(*)Email Security AntiVirus by Kaspersky138.000Đăng ký
TP (*) Imunify360 Single User188.000Đăng ký
TP (*) Imunify360 30 User329.000Đăng ký
TP (*) Imunify360 250 User399.500Đăng ký
TP (*) Imunify360 Unlimited User611.000Đăng ký

PLESK ONYX WITH CLOUDLINUX
Web Host Edition with CloudLinux1.265.000Đăng ký
Web Pro Edition with CloudLinux575.000Đăng ký
Plesk Power Pack345.000Đăng ký
PLESK ONYX ADDONS
Web Presence Builder 10 Sites22.770Đăng ký
Web Presence Builder 30 Sites68.770Đăng ký
Web Presence Builder 100 Sites229.770Đăng ký
Web Presence Builder 1000 Sites459.770Đăng ký
Web Presence Builder Multi Language68.770Đăng ký
Language Pack114.770Đăng ký
Language Pack - Unlimited805.000Đăng ký
TP(*)Premium Antivirus Unified602.000Đăng ký
TP(*)MagicSpam207.000Đăng ký
PLESK ONYX ADMIN TOOLS
WordPress Toolkit115.000Đăng ký
Developer Pack115.000Đăng ký
TP(*)CloudLinux298.000Đăng ký
PLESK ONYX SECURITY TOOLS
TP(*)Security Core Complete by Atomicorp207.000Đăng ký
TP(*)ServerShield Plus Advanced by CloudFlare276.000Đăng ký
TP(*)Email Security AntiVirus by Kaspersky552.000Đăng ký
TP (*) Imunify360 Single User188.000Đăng ký
TP (*) Imunify360 30 User329.000Đăng ký
TP (*) Imunify360 250 User399.500Đăng ký
TP (*) Imunify360 Unlimited User611.000Đăng ký

HỖ TRỢ HỆ ĐIỀU HÀNH

Linux

 • Debian 8 (64-bit) - Debian 9 (64-bit)
 • Ubuntu 14.04 (64-bit) - Ubuntu 16.04 (64-bit) - Ubuntu 18.04 64-bit (Plesk Onyx 17.8 and later)
 • CentOS 6.x (64-bit) - CentOS 7.x (64-bit)
 • RedHat Enterprise Linux 6.x (64-bit) - RedHat Enterprise Linux 7.x (64-bit)
 • CloudLinux 6.x (64-bit) - CloudLinux 7.x (64-bit)
 • Virtuozzo Linux 7 (64-bit)

Windows

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit, Standard, Enterprise, Datacenter editions, and Windows Web Server), including Server Core installations
 • Windows Server 2012 (64-bit, Standard, Foundation, and Datacenter editions), including Server Core installations
 • Windows Server 2012 R2 (64-bit, Standard, Foundation, and Datacenter editions), including Server Core installations
 • Windows Server 2016 (64-bit, Standard and Datacenter editions), including Server Core installations

ỔN ĐỊNH - LIÊN TỤC - TẬN TÂM

KẾT NỐI ỔN ĐỊNH

Đường truyền Internet nhanh, ổn định và liên tục, băng thông lớn đảm bảo hoạt động thông suốt

CHỖ ĐẶT SẴN SÀNG

Khi nhận được yêu cầu, ODS sẽ khởi tạo chỗ đặt ngay lập tức, dịch vụ được sử dụng ngay

NHANH - THẤU HIỂU

Máy chủ được sử dụng băng thông quốc tế theo chiều upload gấp 4 lần download

SLA 99.9%

DataCenter viết cùng hàng với môi trường hoặc xuống hàng theo cụm DataCenter

TIÊU CHUẨN SUPPORT

Bằng sự phối hợp 1+1 giữa nhân viên trực hệ thống và chuyên viên xử lí phục vụ tận tâm 24/7/365

ĐIỂM CỘNG

ODS được cộng đồng doanh nghiệp CNTT Việt Nam đánh giá có chính sách chăm sóc Khách hàng và chất lượng hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất Việt Nam

THEO DÕI CHÚNG TÔI