Có thể tự do ra vào trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt server không?

Doanh nghiệp đặt máy chủ ở trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt erver thì có được phép ra vào trung tâm đó thoải mái khôngCó thể ra vào trung tâm dữ liệu của dịch vụ cho thuê chỗ đặt erver thoải mái khôngKhông thể ra vào trung tâm dữ... [Xem chi tiết]

THEO DÕI CHÚNG TÔI