SỐ LIỆU PLESK TOÀN CẦU

soluong

Số lượng dịch vụ đang sử dụng Plesk

500,000 Server/VPS

9,000,000 domains

17,000,000 mailboxes

921,566 WordPress toolkit

10,000 Joomla toolkit

thiphan

Thị phần Plesk

40% toàn cầu

90% Châu Âu và Nhật Bản

40% tại Mỹ

40% khu vực APAC

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Web Admin Edition

264.000 đ/tháng

 • 10 Domains
  WordPress Toolkit 2.0 SE
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Web Pro Edition

396.000 đ/tháng

 • 30 Domains
  WordPress Toolkit 2.0
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Web Host Edition

660.000 đ/tháng

 • Unlimited Domains
  WordPress Toolkit 2.0
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Web Admin Edition

264.000 đ/tháng

 • 10 Domains
  WordPress Toolkit 2.0 SE
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Web Pro Edition

396.000 đ/tháng

 • 30 Domains
  WordPress Toolkit 2.0
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Web Host Edition

1.188.000 đ/tháng

 • Unlimited Domains
  WordPress Toolkit 2.0
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Phần mềm không chịu thuế. Đơn giá đã bao gồm hóa đơn tài chính.

SO SÁNH CÁC GÓI

 

   

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • WordPress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case

Web Admin Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Up to 10 domains for hosting your own sites

Web Pro Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Up to 30 domains for hosting customer sites

Web Host Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Unlimited domains for hosting & reselling unmanaged sites

HỖ TRỢ HỆ ĐIỀU HÀNH

Linux

 • Debian 8 (64-bit) - Debian 9 (64-bit)
 • Ubuntu 14.04 (64-bit) - Ubuntu 16.04 (64-bit) - Ubuntu 18.04 64-bit (Plesk Onyx 17.8 and later)
 • CentOS 6.x (64-bit) - CentOS 7.x (64-bit)
 • RedHat Enterprise Linux 6.x (64-bit) - RedHat Enterprise Linux 7.x (64-bit)
 • CloudLinux 6.x (64-bit) - CloudLinux 7.x (64-bit)
 • Virtuozzo Linux 7 (64-bit)

Windows

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit, Standard, Enterprise, Datacenter editions, and Windows Web Server), including Server Core installations
 • Windows Server 2012 (64-bit, Standard, Foundation, and Datacenter editions), including Server Core installations
 • Windows Server 2012 R2 (64-bit, Standard, Foundation, and Datacenter editions), including Server Core installations
 • Windows Server 2016 (64-bit, Standard and Datacenter editions), including Server Core installations

TỔNG ĐÀI ODS

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí