SỐ LIỆU PLESK TOÀN CẦU

soluong

Số lượng dịch vụ đang sử dụng Plesk

500,000 Server/VPS

9,000,000 domains

17,000,000 mailboxes

921,566 WordPress toolkit

10,000 Joomla toolkit

thiphan

Thị phần Plesk

40% toàn cầu

90% Châu Âu và Nhật Bản

40% tại Mỹ

40% khu vực APAC

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Web Admin Edition

230.000 đ/tháng

 • 10 Domains
  WordPress Toolkit 2.0 SE
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Web Pro Edition

345.000 đ/tháng

 • 30 Domains
  WordPress Toolkit 2.0
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Web Host Edition

575.000 đ/tháng

 • Unlimited Domains
  WordPress Toolkit 2.0
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Web Admin Edition

230.000 đ/tháng

 • 10 Domains
  WordPress Toolkit 2.0 SE
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Web Pro Edition

345.000 đ/tháng

 • 30 Domains
  WordPress Toolkit 2.0
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

Web Host Edition

1.035.000 đ/tháng

 • Unlimited Domains
  WordPress Toolkit 2.0
  Developer Pack
  Subscription Management
  Account Management
  Reseller Management

SO SÁNH CÁC GÓI

 

   

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • WordPress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case

Web Admin Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Up to 10 domains for hosting your own sites

Web Pro Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Up to 30 domains for hosting customer sites

Web Host Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Unlimited domains for hosting & reselling unmanaged sites

HỖ TRỢ HỆ ĐIỀU HÀNH

Linux

 • Debian 8 (64-bit) - Debian 9 (64-bit)
 • Ubuntu 14.04 (64-bit) - Ubuntu 16.04 (64-bit) - Ubuntu 18.04 64-bit (Plesk Onyx 17.8 and later)
 • CentOS 6.x (64-bit) - CentOS 7.x (64-bit)
 • RedHat Enterprise Linux 6.x (64-bit) - RedHat Enterprise Linux 7.x (64-bit)
 • CloudLinux 6.x (64-bit) - CloudLinux 7.x (64-bit)
 • Virtuozzo Linux 7 (64-bit)

Windows

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit, Standard, Enterprise, Datacenter editions, and Windows Web Server), including Server Core installations
 • Windows Server 2012 (64-bit, Standard, Foundation, and Datacenter editions), including Server Core installations
 • Windows Server 2012 R2 (64-bit, Standard, Foundation, and Datacenter editions), including Server Core installations
 • Windows Server 2016 (64-bit, Standard and Datacenter editions), including Server Core installations

TỔNG ĐÀI ODS

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí