BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Web Admin Edition

230.000 đ/tháng

 • 10 Domains
 • WordPress Toolkit 2.0 SE
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

Web Pro Edition

345.000 đ/tháng

 • 30 Domains
 • WordPress Toolkit 2.0
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

Web Host Edition

575.000 đ/tháng

 • Unlimited Domains
 • WordPress Toolkit 2.0
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

Web Admin Edition

230.000 đ/tháng

 • 10 Domains
 • WordPress Toolkit 2.0 SE
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

Web Pro Edition

345.000 đ/tháng

 • 30 Domains
 • WordPress Toolkit 2.0
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

Web Host Edition

1.035.000 đ/tháng

 • Unlimited Domains
 • WordPress Toolkit 2.0
 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management

PLESK OBSIDIAN - SO SÁNH CÁC GÓI

 

   

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • WordPress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case

Web Admin Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Up to 10 domains for hosting your own sites

Web Pro Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Up to 30 domains for hosting customer sites

Web Host Edition

 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • Wordpress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case Unlimited domains for hosting & reselling unmanaged sites

PLESK EXTENSIONS (VNĐ/THÁNG)

PLESK OBSIDIAN WITH CLOUDLINUX
Web Host Edition with CloudLinux 805.000 Đăng ký
Web Pro Edition with CloudLinux 575.000 Đăng ký
Plesk Power Pack 144.000 Đăng ký
PLESK OBSIDIAN ADDONS
Web Presence Builder 10 Sites 22.770 Đăng ký
Web Presence Builder 30 Sites 68.770 Đăng ký
Web Presence Builder 100 Sites 229.770 Đăng ký
Web Presence Builder 1000 Sites 459.770 Đăng ký
Web Presence Builder Multi Language 68.770 Đăng ký
Language Pack 91.770 Đăng ký
Language Pack - Unlimited 575.000 Đăng ký
TP(*)Premium Antivirus Unified 152.000 Đăng ký
TP(*)MagicSpam 207.000 Đăng ký
PLESK OBSIDIAN ADMIN TOOLS
WordPress Toolkit 115.000 Đăng ký
Developer Pack 115.000 Đăng ký
TP(*)CloudLinux 298.000 Đăng ký
TP(*)Server And Site Security Pack (VPS) 423.000 Đăng ký
PLESK OBSIDIAN SECURITY TOOLS
TP(*)Security Core Complete by Atomicorp 207.000 Đăng ký
TP(*)ServerShield Plus Advanced by CloudFlare 276.000 Đăng ký
TP(*)Email Security AntiVirus by Kaspersky 138.000 Đăng ký
TP (*) Imunify360 Single User 188.000 Đăng ký
TP (*) Imunify360 30 User 329.000 Đăng ký
TP (*) Imunify360 250 User 399.500 Đăng ký
TP (*) Imunify360 Unlimited User 611.000 Đăng ký

PLESK OBSIDIAN WITH CLOUDLINUX
Web Host Edition with CloudLinux 1.265.000 Đăng ký
Web Pro Edition with CloudLinux 575.000 Đăng ký
Plesk Power Pack 345.000 Đăng ký
PLESK OBSIDIAN ADDONS
Web Presence Builder 10 Sites 22.770 Đăng ký
Web Presence Builder 30 Sites 68.770 Đăng ký
Web Presence Builder 100 Sites 229.770 Đăng ký
Web Presence Builder 1000 Sites 459.770 Đăng ký
Web Presence Builder Multi Language 68.770 Đăng ký
Language Pack 114.770 Đăng ký
Language Pack - Unlimited 805.000 Đăng ký
TP(*)Premium Antivirus Unified 602.000 Đăng ký
TP(*)MagicSpam 207.000 Đăng ký
PLESK OBSIDIAN ADMIN TOOLS
WordPress Toolkit 115.000 Đăng ký
Developer Pack 115.000 Đăng ký
TP(*)CloudLinux 298.000 Đăng ký
TP(*)Server And Site Security Pack 423.000 Đăng ký
PLESK OBSIDIAN SECURITY TOOLS
TP(*)Security Core Complete by Atomicorp 207.000 Đăng ký
TP(*)ServerShield Plus Advanced by CloudFlare 276.000 Đăng ký
TP(*)Email Security AntiVirus by Kaspersky 552.000 Đăng ký
TP (*) Imunify360 Single User 188.000 Đăng ký
TP (*) Imunify360 30 User 329.000 Đăng ký
TP (*) Imunify360 250 User 399.500 Đăng ký
TP (*) Imunify360 Unlimited User 611.000 Đăng ký

HỖ TRỢ HỆ ĐIỀU HÀNH

Linux

 • Debian 8 (64-bit) - Debian 9 (64-bit)
 • Ubuntu 14.04 (64-bit) - Ubuntu 16.04 (64-bit) - Ubuntu 18.04 64-bit (Plesk Onyx 17.8 and later)
 • CentOS 6.x (64-bit) - CentOS 7.x (64-bit)
 • RedHat Enterprise Linux 6.x (64-bit) - RedHat Enterprise Linux 7.x (64-bit)
 • CloudLinux 6.x (64-bit) - CloudLinux 7.x (64-bit)
 • Virtuozzo Linux 7 (64-bit)

Windows

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit, Standard, Enterprise, Datacenter editions, and Windows Web Server), including Server Core installations
 • Windows Server 2012 (64-bit, Standard, Foundation, and Datacenter editions), including Server Core installations
 • Windows Server 2012 R2 (64-bit, Standard, Foundation, and Datacenter editions), including Server Core installations
 • Windows Server 2016 (64-bit, Standard and Datacenter editions), including Server Core installations

ỔN ĐỊNH - LIÊN TỤC - TẬN TÂM

KẾT NỐI ỔN ĐỊNH

Đường truyền Internet nhanh, ổn định và liên tục, băng thông lớn đảm bảo hoạt động thông suốt

CHỖ ĐẶT SẴN SÀNG

Khi nhận được yêu cầu, ODS sẽ khởi tạo chỗ đặt ngay lập tức, dịch vụ được sử dụng ngay

NHANH - THẤU HIỂU

Máy chủ được sử dụng băng thông quốc tế theo chiều upload gấp 4 lần download

SLA 99.9%

DataCenter viết cùng hàng với môi trường hoặc xuống hàng theo cụm DataCenter

TIÊU CHUẨN SUPPORT

Bằng sự phối hợp 1+1 giữa nhân viên trực hệ thống và chuyên viên xử lí phục vụ tận tâm 24/7/365

ĐIỂM CỘNG

ODS được cộng đồng doanh nghiệp CNTT Việt Nam đánh giá có chính sách chăm sóc Khách hàng và chất lượng hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất Việt Nam

BẠN CẦN TƯ VẤN THÊM ?
HÃY ĐỂ LẠI LIÊN LẠC

Các chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho bạn

ods-logo

Quý khách vui lòng điền thông tin dưới đây
để được tư vấn nhanh nhất