CPanel

BẢNG GIÁ CPANEL

(VNĐ / THÁNG)

Admin (Upto 5 Accounts) 750.000 Đặt mua
Pro (Upto 30 Accounts) 1.075.000 Đặt mua
Plus (Upto 50 Accounts) 1.300.000 Đặt mua
Premier Fixed 100 (Upto 100 Accounts) 1.525.000 Đặt mua
Premier Fixed 150 (Upto 150 Accounts) 2.025.000 Đặt mua
Premier Fixed 200 (Upto 200 Accounts) 2.525.000 Đặt mua
Premier Fixed 250 (Upto 250 Accounts) 3.025.000 Đặt mua

Phần mềm không chịu thuế. Đơn giá đã bao gồm hoá đơn tài chính

Trường hợp số lượng account trên 1 license lớn hơn 250 thì cứ mỗi 50 accounts + 500.000 VNĐ; ví dụ:

Upto 300 accounts = 3.025.000 + 500.000 = 3.525.000

Upto 350 accounts = 3.525.000 + 500.000 = 4.025.000

...

Premier Fixed 100 (Upto 100 Accounts) 1.525.000 Đặt mua
Premier Fixed 150 (Upto 150 Accounts) 2.025.000 Đặt mua
Premier Fixed 200 (Upto 200 Accounts) 2.525.000 Đặt mua
Premier Fixed 250 (Upto 250 Accounts) 3.025.000 Đặt mua

Phần mềm không chịu thuế. Đơn giá đã bao gồm hoá đơn tài chính

"Trường hợp số lượng account trên 1 license lớn hơn 250 thì cứ mỗi 50 accounts + 500.000 VNĐ; ví dụ:"

Upto 300 accounts = 3.025.500 + 500.000 = 3.525.000

Upto 350 accounts = 3.525.000 + 500.000 = 4.025.000

...

  • Là công cụ quản trị Hosting chỉ dành cho Linux hỗ trợ đầy đủ các tính năng cho phép bạn quản lý dễ dàng và nhanh chóng Website và các tài khoản Hosting

  • Tạo và quản lý các cơ sở dữ liệu

  • Quản lý các file trên Website

  • Cấu hình tài khoản Email và tự động phản hồi

  • Bảng điều khiển việc lưu trữ Web thông dụng nhất, và chạy hàng triệu Website trên thế giới

  • Quản lý một, hàng trăm Server và Website, giao diện point – and – click của phần mềm cPanel cho phép bạn tùy chỉnh trải nghiệm theo nhu cầu

  • Sử dụng dễ dàng, các công cụ mạnh mẽ sẽ thực hiện các tác vụ tối cần thiết một cách nhanh chóng và đáng tin cậy

cPanel® & WHM® and CloudLinux

Làm việc kết hợp để nâng cao khả năng quản lý tài nguyên hữu dụng và cho cả hiệu năng.

Yêu cầu về phần cứng

cPanel tự tin là đối tác đầu tiên với CloudLinux. Sử dụng phần mềm cPanel với CloudLinux sẽ cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu tập trung với chỉ một hệ điều hành Linux hỗ trợ thương mại để tối ưu hóa những gì khách hàng cần, đảm bảo việc khi có tài nguyên đột biến sẽ không làm gián đoạn cả một hệ thống. Cùng với nhau, chúng tôi đã cho ra hệ thống bản quyền của mình, tích hộp với hỗ trợ trực tiếp và làm cho khách hàng sẽ dàng sử dụng phần mềm cPanel với CloudLinux.

TÍNH NĂNG

QUẢN LÝ MYSQL VÀ POSTGRESQL

Trình quản lý cơ sở dữ liệu PHPMyAdmin

Tạo, quản lí và xóa cơ sở dữ liệu

Tạo, kiểm soát và xóa tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu

Kiểm soát mySQL từ xa

mysql
REPORT

REPORT

Thiết lập kế hoạch, quản lí lưu trữ ổ đĩa và băng thông

Các công cụ quản lý và thống kê tên miền mạnh mẽ, toàn diện

Chức năng thống kê phiên Khách hàng vào Website theo: IP, thời gian - nơi truy cập, hệ điều hành và trình duyệt

Nhật ký lỗi của các ngôn ngữ Web phục vụ cho công tác bảo trì và sửa lỗi

Report dịch vụ Apache trực tiếp hoặc có thể download

EMAIL

Tạo, quản lý, xáo trộn các tạo khoản mail POP3/IMAP, thay đổi mật khẩu và định mức tài nguyên sử dụng

Cấu hình tự động hoặc hướng dẫn cấu hình trực quan cho mai clients như Outlook Express, Microsoft Outlook,...

Hệ thống trả lời tự động, bộ lọc, danh sách từ chối. tạo, xóa hoặc thay đổi

Spam Assasin là một công cụ chống spam miễn phí sẽ giúp giảm số lượng các email rác

Bộ lọc cấp độ tài khoản cho phép kiểm soát tài khoản mail và áp dụng các quy tắc cho các mail hướng đi vào

Tính năng xác thực Email: SPF và DKIM

Thay đổi và kiểm soát bản ghi MX đối với mỗi tên miền

mail
BACKUP

BACKUP & FTP

Tạo các bản sao lưu, phục hồi Files và CSDL trên máy chủ từ một bản sao lưu

Tạo, quản lí, xóa tài khoản FTP. Thay đổi mật khẩu và thư mục với từng tài khoản

Thay đổi thông điệp hiển thị trên nhật ký FTP

Quản lý phiên làm việc FTP

Quản lý truy cập nặc danh (anonymous access)

YÊU CẦU HỆ THỐNG

NOTED

Cài đặt phiên bản mới nhất của cPanel & MWH

Yêu cầu phần cứng tối thiểu: CPU 1.1GB, RAM 768MB, Disk 20GB

Không hỗ trợ môi trường ảo 32-bit

Đối với SmartOS, phải sử dụng cPanel & WHM phiên bản 11.36.1 hoặc cao hơn

01
SOFTWARES

SUPPORTED VIRTUAL ENVIRONMENTS

KVM

Linux-Vserver

Microsoft Server® 2008 Hyper-V [2.]

OpenVZ (STABLE releases only)

Oracle VM VirtualBox, VirtualBox OSE

Virtuozzo™

VMware® Server, VMware® ESX Server

Xen, XenEnterprise™, XenExpress™, XenServer™

SUPPORTED OPERATING SYSTEMS (i386 and x86-64 ONLY)

CentOS 7

CloudLinux 6, 7, and 8

AlmaLinux 8 and 9

Rocky Linux 8 and 9

Ubuntu 20.04 LTS (on cPanel/WHM version 102 and higher)

SUPPORTED