Cloud Pro #1

96.000 đ/tháng

 • vCPU1 Core
  RAM1 GB
  SSD Cloud Storage15 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  96.000 x 24 tháng
  112.000 x 12 tháng
  128.000 x 06 tháng
  144.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói tặng gói quản trị cơ bản / 2IP
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Pro #2

210.000 đ/tháng

 • vCPU2 Core
  RAM2 GB
  SSD Cloud Storage30 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  210.000 x 24 tháng
  245.000 x 12 tháng
  280.000 x 06 tháng
  315.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói tặng gói quản trị cơ bản / 5IP
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Pro #3

396.000 đ/tháng

 • vCPU2 Core
  RAM4 GB
  SSD Cloud Storage60 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  396.000 x 24 tháng
  462.000 x 12 tháng
  528.000 x 06 tháng
  594.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói quản trị cơ bản / 5IP / 1GB RAM / 10 GB Storage
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Pro #4

840.000 đ/tháng

 • vCPU4 Core
  RAM8 GB
  SSD Cloud Storage150 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  840.000 x 24 tháng
  980.000 x 12 tháng
  1.120.000 x 06 tháng
  1.260.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói quản trị cơ bản / 5IP / 2GB RAM / 20 GB Storage
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Pro #5

1.242.000 đ/tháng

 • vCPU6 Core
  RAM12 GB
  SSD Cloud Storage240 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  1.242.000 x 24 tháng
  1.449.000 x 12 tháng
  1.656.000 x 06 tháng
  1.863.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói quản trị cơ bản / 5IP / 4GB RAM / 40 GB Storage
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Pro #6

1.680.000 đ/tháng

 • vCPU8 Core
  RAM16 GB
  SSD Cloud Storage320 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  1.680.000 x 24 tháng
  1.960.000 x 12 tháng
  2.240.000 x 06 tháng
  2.520.000 x 03 tháng
  Thanh toán trên 1 năm tặng gói quản trị cơ bản / 5IP / 6GB RAM / 60 GB Storage / 2 Core vCPU
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Solo Cpanel

316.000 đ/tháng

 • vCPU1 Core
  RAM1 GB
  SSD Cloud Storage15 GB
  IP01
  cPanel1 Account
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  316.000 x 24 tháng
  332.000 x 12 tháng
  348.000 x 06 tháng
  364.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói tặng gói quản trị cơ bản / 2IP
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì

Dịch vụ bổ sung

đ/tháng

 • 1 Core vCPU 100.000
 • 1 GB RAM 100.000
 • 10 GB SSD Cloud Storage 100.000
 • 5 địa chỉ IPs 200.000
 • DirectAdmin Cloud (Unlimited Accounts, Unlimited Domains) 180.000
 • cPanel Admin Cloud (Upto 5 Accounts) 470.000
 • Plesk Admin Cloud (Upto 10 Accounts) 230.000
 • Plesk Pro Cloud (Upto 30 Accounts) 345.000
 • Plesk Host Cloud (Unlimited Accounts) 575.000

Cloud Pro #1

286.000 đ/tháng

 • vCPU1 Core
  RAM1 GB
  SSD Cloud Storage15 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  286.000 x 24 tháng
  302.000 x 12 tháng
  318.000 x 06 tháng
  334.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói tặng gói quản trị cơ bản / 2IP
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Pro #2

400.000 đ/tháng

 • vCPU2 Core
  RAM2 GB
  SSD Cloud Storage30 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  400.000 x 24 tháng
  435.000 x 12 tháng
  470.000 x 06 tháng
  505.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói tặng gói quản trị cơ bản / 5IP
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Pro #3

586.000 đ/tháng

 • vCPU2 Core
  RAM4 GB
  SSD Cloud Storage60 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  586.000 x 24 tháng
  652.000 x 12 tháng
  718.000 x 06 tháng
  784.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói quản trị cơ bản / 5IP / 1GB RAM / 10 GB Storage
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Pro #4

1.030.000 đ/tháng

 • vCPU4 Core
  RAM8 GB
  SSD Cloud Storage150 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  1.030.000 x 24 tháng
  1.170.000 x 12 tháng
  1.310.000 x 06 tháng
  1.450.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói quản trị cơ bản / 5IP / 2GB RAM / 20 GB Storage
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Pro #5

1.432.000 đ/tháng

 • vCPU6 Core
  RAM12 GB
  SSD Cloud Storage240 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  1.432.000 x 24 tháng
  1.639.000 x 12 tháng
  1.846.000 x 06 tháng
  2.053.000 x 03 tháng
  Thanh toán 1 năm trở lên tặng gói quản trị cơ bản / tặng 5IP / 4GB RAM / 40 GB Storage
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Cloud Pro #6

1.870.000 đ/tháng

 • vCPU8 Core
  RAM16 GB
  SSD Cloud Storage320 GB
  IP01
  BandwidthUnlimited
  Hệ điều hành
  Thời gian sử dụng
  1.870.000 x 24 tháng
  2.150.000 x 12 tháng
  2.430.000 x 06 tháng
  2.710.000 x 03 tháng
  Thanh toán trên 1 năm tặng gói quản trị cơ bản / 5IP / 6GB RAM / 60 GB Storage / 2 Core vCPU
  Cam kết hoàn tiền trong 07 ngày sử dụng vì bất kì lí do gì
  Giảm 25% license Plesk

Dịch vụ bổ sung

đ/tháng

 • 1 Core vCPU 100.000
 • 1 GB RAM 100.000
 • 10 GB SSD Cloud Storage 100.000
 • 5 địa chỉ IPs 200.000
 • Plesk Admin Cloud (Upto 10 Accounts) 230.000
 • Plesk Pro Cloud (Upto 30 Accounts) 345.000
 • Plesk Host Cloud (Unlimited Accounts) 575.000

TIỆN ÍCH GÓI DỊCH VỤ CLOUD SERVER MANAGED SERVICES

 • Miễn phí một địa chỉ IP (Public IP)

 • Sử dụng 100% SSD Enterprise bao gồm Storage

 • Cụm máy chủ sử dụng chính hãng DELL

 • Sẵn sàng cho nâng cấp khi nhu cầu tăng lên, không cần cài đặt lại

 • Băng thông sử dụng không giới hạn

 • Cài đặt hệ điều hành, phần mềm theo yêu cầu và hỗ trợ chuyển dữ liệu đến máy chủ

 • Được ODS IDC vận hành - quản trị kỹ thuật như một chuyên viên inhouse

 • Máy chủ luôn hoạt động với thời gian Uptime lên đến 99.9%

 • Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365.

server

SO SÁNH CẤU HÌNH GIỮA CÁC GÓI DỊCH VỤ

 

   

 • Phí khởi tạo
 • SSD Cloud Storage
 • RAM
 • CPU
 • Băng thông
 • Địa chỉ IP
 • Gói Quản Trị Cloud Server

Cloud Pro #1

 • Phí khởi tạo Miễn phí
 • SSD Cloud Storage 15 GB
 • RAM 1 GB
 • CPU 1 Core
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ IP 1 Public IP
 • Gói Quản Trị Cloud Server Có phí

Cloud Pro #2

 • Phí khởi tạo Miễn phí
 • SSD Cloud Storage 30 GB
 • RAM 2 GB
 • CPU 2 Core
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ IP 1 Public IP
 • Gói Quản Trị Cloud Server Có phí

Cloud Pro #3

 • Phí khởi tạo Miễn phí
 • SSD Cloud Storage 60 GB
 • RAM 4 GB
 • CPU 2 Core
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ IP 1 Public IP
 • Gói Quản Trị Cloud Server Có phí

Cloud Pro #4

 • Phí khởi tạo Miễn phí
 • SSD Cloud Storage 150 GB
 • RAM 8 GB
 • CPU 4 Core
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ IP 1 Public IP
 • Gói Quản Trị Cloud Server Có phí

Cloud Pro #5

 • Phí khởi tạo Miễn phí
 • SSD Cloud Storage 240 GB
 • RAM 12 GB
 • CPU 6 Core
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ IP 1 Public IP
 • Gói Quản Trị Cloud Server Có phí

Cloud Pro #6

 • Phí khởi tạo Miễn phí
 • SSD Cloud Storage 320 GB
 • RAM 16 GB
 • CPU 8 Core
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ IP 1 Public IP
 • Gói Quản Trị Cloud Server Có phí

TẠI SAO SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI ODS

KHỞI TẠO TỨC THÌ

ODS cam kết thời gian tối đa khởi tạo cho quý khách là 30 phút từ khi có yêu cầu.

TỐC ĐỘ XỬ LÍ VƯỢT TRỘI

Sử dụng 100% SSD Enterprise cho hệ thống bao gồm Storage, giúp hiệu năng vận hành nhanh hơn gấp 5 lần.

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ 24/7

Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, hỗ trợ 24/7

NÂNG CẤP NHANH CHÓNG

Có thể mở rộng, nâng cấp cấu hình Server ngay lập tức khi được yêu cầu.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

Hệ thống dữ liệu được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, dữ liệu được phân tán để đảm bảo tính vẹn toàn khi có sự cố xảy ra

SLA 99,9%

Cam kết hệ thống vận hành và hoạt động ổn định với thời gian Uptime 99,9%

ODS IDC sẵn sàng hỗ trợ bạn ?

Điền form ngay để nhận tư vấn và nhiều lựa chọn ưu đãi hấp dẫn : tặng gói quản trị 3.000.000 hoặc tặng IP, RAM, vCPU, Storage.

Số lượng có hạn, chuyên viên ODS IDC sẽ liên hệ với bạn ngay tức thì.

ods-logo