DirectAdmin cập nhật chính sách giá từ 01/09/2019

Vừa qua trên diễn đàn DirectAdmin cũng có thông báo về việc họ sẽ thay đổi chính sách đơn giá, cụ thể như sau: Đối với tài khoản mới Gói bản quyền lifetime truyền thống sẽ không còn nữa Ngoại trừ gói lifetime $299 vẫn đang được cung cấp với một lời hứa... [Xem chi tiết]

Không nâng cấp gói dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ, làm sao để tăng địa chỉ IP lên?

Gần đây, không ít khách hàng dùng dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ tại ODS cần nhân viên tư vấn làm sao để tăng lượng địa chỉ IP lên mà không cần phải nâng cấp gói dịch vụ đã đăng ký trước đó Nếu bạn cũng quan tâm, tham khảo nội dung này ngay Không nâng cấp... [Xem chi tiết]