Sự khác nhau giữa IPv4 vs IPv6

Một ố khách hàng khi thỏa thuận thuê chỗ đặt máy chủ tại ODS, thường hỏi về địa chỉ IP, không rõ ự khác nhau giữ IPv4 v IPv6 là gì Nếu bạn cũng quan tâm vấn đề này, tham khảo thông tin ở đây ngay Sự khác nhau giữa IPv4 v IPv6 IPv4 dùng 32 bit để xác định mỗi... [Xem chi tiết]

THEO DÕI CHÚNG TÔI