TÍCH HỢP TỔNG ĐÀI CLOUDFONE VÀO MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams (MS Teams) là hệ thống cung cấp các nền tảng cho việc cộng tác và trao đổi trực tuyến, bao gồm khả năng tạo phòng họp hay nhắn tin trực tiếp và cả trò chuyện âm thanh cũng như video, người dùng cũng có thể gửi kèm tệp với nền tảng này Dịch vụ MS Teams đi... [Xem chi tiết]

Quản lý Integration Service Hyper-v với powershell

List toàn bộ service của VM: PS C:\Windows\system32> Get-VMIntegrationService Test-V-ClientVMName         Name                                              Enabled PrimaryStatusDescription SecondaryStatusDescription ------                   ----                                 ... [Xem chi tiết]

Tìm tên VM với MAC Address

Khi bạn cần xác định MAC Address đó thuộc VM nào đang hoạt động, sử dụng lệnh powershell sau list toàn VM tương ứng với MAC Address:# Get-VM | Get-VMNetworkAdapter | FT VMName,MacAddressHoặc có thể lọc VM Name bằng Mac Address với lệnh sau: PS C:\Windows\system32> Get-VM |... [Xem chi tiết]