Quản lý Integration Service Hyper-v với powershell

Li t toàn bộ ervice của VM: PS C:\Window \ y tem32> Get-VMIntegrationService Te t-V-Client VMName         Name                                              Enabled PrimaryStatu De cription SecondaryStatu De cription ------                   ----                                 ... [Xem chi tiết]

Tìm tên VM với MAC Address

Khi bạn cần xác định MAC Addre đó thuộc VM nào đang hoạt động, ử dụng lệnh power hell au li t toàn VM tương ứng với MAC Addre : # Get-VM | Get-VMNetworkAdapter | FT VMName,MacAddre Hoặc có thể lọc VM Name bằng Mac Addre với lệnh au: PS C:\Window \ y tem32> Get-VM |... [Xem chi tiết]

Setting up VMs Startup Priority

Bạn có thể tùy chọn mức ưu tiên tartup của VM trên failover clu ter ở các mức: Low (1000), Medium (2000), High (3000) and No Auto Start (0) Ở mức No auto Start VM ẽ không được re tart ở node khác khi node đó bị down Vào Clu ter Manager -> Chọn VM và click chuột phải chọn Change Startup... [Xem chi tiết]

Làm thế nào live export VM trên Hyper-V

Export giúp bạn thao tác hoặc dời VM đi một nơi khác mà không muốn tác động đến VM hiện tại Để export VM trên hyper-v bạn thực hiện theo các bước au: 1 Chọn VM -> Click chuột phải chọn Export 2 Chọn đường dẫn lưu trữ -> Nhẫn Export: Hoặc dùng lệnh... [Xem chi tiết]