Chuyển hướng Plesk logs sang remote server

Chuyển hướng Plesk logs sang remote server Câu hỏi: Có thể huyển hướng Plesk logs đến remote server thông qua syslog Trả lời: Hiện tại chức năng này đang được phát triển theo yêu cầu của một lượng lớn người dùng Plesk Tuy nhiên hiện tại có thể thao tác thủ công... [Xem chi tiết]

Không có cập nhật log mới trong toàn bộ log files

Không có cập nhật log mới trong toàn bộ log files Vấn đề: Không xuất hiện log cập nhật mới trong bất kì log files nào của hệ thống Nguyên nhân: Package rsyslog không được cài đặt trên hệ thống Hướng giải quyết: Cài đặt rsyslog package: Debian # apt-get install... [Xem chi tiết]

Web logs không thể gửi qua mail

Web logs không thể gửi qua mail Áp dụng: Plesk 125 cho linux Vấn đề: Plesk được cấu hình để gửi log web và log ftp thông qua mail, cấu hình tại Subscriptions > examplecom > Logs > Manage Log Files > Log Rotation  Tuy nhiên không nhận được mail chứa log gửi về Nguyên... [Xem chi tiết]

ModSecurity log không có thông tin log mới

ModSecurity log không có thông tin log mới Vấn đề: Mod security không xuất hiện thông tin log Nguyên nhân: ModSecurity không được enable trên server Hướng xử lý: Kiểm tra tình trạng ModSecurity [root@server ~]# /usr/local/psa/admin/bin/modsecurity_ctl -s Disabled Tiến hành enable... [Xem chi tiết]

[HUB] 99: Vấn đề không thể start Apache/httpd với lỗi AH00072: make_sock: could not bind to address error

[HUB] 99: Vấn đề không thể start Apache/httpd với lỗi AH00072: make_sock: could not bind to address error Nguyên nhân gây ra lỗi có thể do port của apache đã bị chiếm dụng bới process khác hoặc process apache trước đó đã bị lỗi tuy nhiên vẫn tồn tại trên hệ thống Đồng thời cũng... [Xem chi tiết]