Không thể update file thông qua File Manager

Không thể update file thông qua File ManagerVấn đề: Không thể upload file bằng file manager Thông báo lỗI xuất hiện trong /var/log/sw-cp-server/error_log:2016/11/24 22:10:06 [crit] 21168#0: 467 open() "/var/lib/sw-cp-server/body/0000000022" failed (13: Permission denied)Nguyên nhân: Cấu hình... [Xem chi tiết]

Các tính năng của PLESK OBSIDAN

Plesk đang là một phần mềm dung để quản lý hosting được nhiều Hosting Provider sử dụng nhất hiện nay Plesk đang tự khẳng định và làm mới các tính năng để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dùngVào tháng 10/2016, Plesk sẽ cho ra mắt phiên bản Plesk Obsidian với tên... [Xem chi tiết]

Website is not working: Server Error in ‘/’ Application

Website is not working: Server Error in '/' Application Website hiện lỗi trên trình duyệt như bên dưới: Server Error in '/' Application Configuration Error Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request Please review the specific error details below and modify your... [Xem chi tiết]

Reset password admin trên Plesk

Reset password admin trên Plesk Plesk versions 10x trở lên: Sử dụng công cụ  ${PRODUCT_ROOT_D}/bin/admin  để reset password "admin" user:# /usr/local/psa/bin/admin --show-passwordSử dụng ${PRODUCT_ROOT_D}/bin/init_conf  để reset password "admin" user:# /usr/local/psa/bin/init_conf -u -passwd... [Xem chi tiết]