ModSecurity log không có thông tin log mới

ModSecurity log không có thông tin log mớiVấn đề:Mod security không xuất hiện thông tin logNguyên nhân:ModSecurity không được enable trên serverHướng xử lý:Kiểm tra tình trạng ModSecurity [root@server ~]# /usr/local/psa/admin/bin/modsecurity_ctl -s Disabled Tiến hành enable... [Xem chi tiết]

[HUB] 99: Vấn đề không thể start Apache/httpd với lỗi AH00072: make_sock: could not bind to address error

[HUB] 99: Vấn đề không thể start Apache/httpd với lỗi AH00072: make_sock: could not bind to address errorNguyên nhân gây ra lỗi có thể do port của apache đã bị chiếm dụng bới process khác hoặc process apache trước đó đã bị lỗi tuy nhiên vẫn tồn tại trên hệ thống Đồng thời cũng... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề Website: 403 Forbidden

[HUB] Vấn đề Website: 403 ForbiddenVấn đề này thường do việc cấu hình sai thông tin username/password các file được làm việc bởi apache/httpd, nginx servicesTiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân:1 Login vào server console và khởi tạo một command tail để kiểm tra log file #... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề Nginx: 403 Forbidden

[HUB] Vấn đề Nginx: 403 ForbiddenPlesk hoặc các công cụ đi kèm xuất hiện lỗi 403 ForbiddenVấn đề này thường do việc cấu hình sai thông tin username/password các file được làm việc bởi 2 thành phần core của Plesk là sw-engine , sw-cp-serverTiến hành kiểm tra và xác định nguyên... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề Website: 504 Gateway Timeout

[HUB] Vấn đề Website: 504 Gateway TimeoutLỗi này xuất hiện khi nginx được enable trên server proxy và nó không thể giao tiếp với apache process do đó đã xuất hiện lỗiCác bước kiểm tra và xử lý chungLogin vào console và đảm bảo các service apache/httpd đã được started Đảm... [Xem chi tiết]