ModSecurity log không có thông tin log mới

ModSecurity log không có thông tin log mới

Vấn đề:

Mod security không xuất hiện thông tin log

Nguyên nhân:

ModSecurity không được enable trên server

Hướng xử lý:

Kiểm tra tình trạng ModSecurity.

[root@server ~]# /usr/local/psa/admin/bin/modsecurity_ctl -s
Disabled

Tiến hành enable ModSecurity

[root@server ~]# /usr/local/psa/admin/bin/modsecurity_ctl -e

Sau khi enable hoàn tất thì modsec_audit.log sẽ được tạo theo đường dẫn

[root@server ~]# ls -la /var/log/modsec_audit.log
-rw-r—– 1 root root 865608 Jun 29 09:37 /var/log/modsec_audit.log

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.