Chuyển hướng Plesk logs sang remote server

Chuyển hướng Plesk logs sang remote server

Câu hỏi:

Có thể huyển hướng Plesk logs đến remote server thông qua syslog?

Trả lời:

Hiện tại chức năng này đang được phát triển theo yêu cầu của một lượng lớn người dùng Plesk.

Tuy nhiên hiện tại có thể thao tác thủ công bằng các bước sau

Ví dụ: Thay đổi error log path của Plesk engine

  1. Mở file tại đường dãn /etc/sw-engine/sw-engine-fpm.conf
  2. Xóa ; trước erro_log parameter.
  3. Thay thế đường dẫn /var/log/sw-cp-server/sw-engine.log bằng đường dẫn cần ( ví dụ như NFS Share ).

Lưu ý: Tiến hành backup các file config trước khi thao tác để đảm bảo an toàn và khả năng khôi phục cấu hình mặc định.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.

    YÊU CẦU TƯ VẤN DỊCH VỤ