Web logs không thể gửi qua mail

Web logs không thể gửi qua mail

Áp dụng: Plesk 12.5 cho linux

Vấn đề:

Plesk được cấu hình để gửi log web và log ftp thông qua mail, cấu hình tại Subscriptions > example.com > Logs > Manage Log Files > Log Rotation .

Tuy nhiên không nhận được mail chứa log gửi về.

Nguyên nhân:

Đây là bug và đã được ghi nhận với id  #PPPM-4208. Đã được fix trong phiên bản Plesk Onyx.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.

    YÊU CẦU TƯ VẤN DỊCH VỤ