Incorrect HWID license Virtuozzo 6.0

Trường hơp: Kiểm tra license với lệnh vzlicview đang ở status "INVALID" [root@node08 ~]# vzlicview status="INVALID" (Incorrect HWID) version=60 owner_id=103308104174305067 hwid="0945C5222E7EE1C57206854F24FC3E1F" Nguyên nhân: Được ghi nhận bug trong việc tạo HIDW trên phiên bản Virtuozzo 60 update 11 với... [Xem chi tiết]

Cách convert third-party virtual machine sang Virtuozzo 7

Tóm tắt Tài liệu này mô tả cách convert virtual machines bên thứ ba sang Virtuozzo 7 virtual machines Hướng dẫn Uninstall Guest Tools từ bên trong VM trước khi convert Convert đĩa của VM bằng cách sử dụng qemu-img utility, có sẵn trên Virtuozzo 7 server: ~# qemu-img convert -f vmdk -O... [Xem chi tiết]

Cách tạo Linux bridge trên Virtuozzo 7

Vấn đề Không thể tạo virtual network do thiếu br device: # prlsrvctl net add testnet -t bridged --ifname enp4s1 Failed to add Virtual Network testnet: Could not find a bridge for network adapter "enp4s1" Please make sure the bridge is created Nguyên nhân br(bridge) device buộc phải tồn tại để công... [Xem chi tiết]

Virtuozzo Automator 7.0 Hotfix 2

1 Có gì mới trong bản update Bản update lần này cung cấp các package mới cho việc fix một số vấn đề còn tồn đọng 2 Bug Fix Menu trong tab quản lý Virtual Enviroments để quản lý VEIDs không hoạt động (PVA-35678) User interface được fix một số lỗi tồn đọng  (PVA-35796,... [Xem chi tiết]

Virtuozzo Automator 7.0 Hotfix 1

1 Có gì mới trong bản update Bản update lần này cung cấp các package mới cho việc fix một số vấn đề còn tồn đọng 2 Bug Fix Request license key cho Node không được cung cấp link online  (PVA-35900) 3 Update Để update VM Management Node, thực hiện command ' yum groupupdate "VA Management Node"... [Xem chi tiết]