Incorrect HWID license Virtuozzo 6.0

Trường hơp: Kiểm tra license với lệnh vzlicview đang ở status "INVALID" [root@node08 ~]# vzlicview status="INVALID" (Incorrect HWID) version=60 owner_id=103308104174305067 hwid="0945C5222E7EE1C57206854F24FC3E1F"Nguyên nhân: Được ghi nhận bug trong việc tạo HIDW trên phiên bản Virtuozzo 60 update 11 với... [Xem chi tiết]

Cách convert third-party virtual machine sang Virtuozzo 7

Tóm tắt Tài liệu này mô tả cách convert virtual machines bên thứ ba sang Virtuozzo 7 virtual machinesHướng dẫn Uninstall Guest Tools từ bên trong VM trước khi convert Convert đĩa của VM bằng cách sử dụng qemu-img utility, có sẵn trên Virtuozzo 7 server:~# qemu-img convert -f vmdk -O... [Xem chi tiết]

Cách tạo Linux bridge trên Virtuozzo 7

Vấn đề Không thể tạo virtual network do thiếu br device:# prlsrvctl net add testnet -t bridged --ifname enp4s1 Failed to add Virtual Network testnet: Could not find a bridge for network adapter "enp4s1" Please make sure the bridge is created Nguyên nhân br(bridge) device buộc phải tồn tại để công... [Xem chi tiết]

Virtuozzo Automator 7.0 Hotfix 2

1 Có gì mới trong bản updateBản update lần này cung cấp các package mới cho việc fix một số vấn đề còn tồn đọng2 Bug FixMenu trong tab quản lý Virtual Enviroments để quản lý VEIDs không hoạt động (PVA-35678) User interface được fix một số lỗi tồn đọng  (PVA-35796,... [Xem chi tiết]

Virtuozzo Automator 7.0 Hotfix 1

1 Có gì mới trong bản update Bản update lần này cung cấp các package mới cho việc fix một số vấn đề còn tồn đọng 2 Bug Fix Request license key cho Node không được cung cấp link online  (PVA-35900) 3 Update Để update VM Management Node, thực hiện command ' yum groupupdate "VA Management Node"... [Xem chi tiết]