Virtuozzo Automator 7.0

1 Tính năng mới Virtuozzo Automator đã có giao diện UI được thiết kế hoàn toàn mới Console được chuyển qua HTML5 - loại bỏ việc sử dụng bằng Java Các thành phần cài đặt của Virtuozzo Automator đã có thể được cái đặt đơn giản thông qua yum Quản lý các bản backup... [Xem chi tiết]

Virtuozzo 7.0 RTM Hotfix 1 (7.0.0-3768)

1 Các tính năng mới Các bản backup hiện tại có thể kết nối vào Container hoặc VMs như một block device, bên trong guest có thể thao tác các bản backup như một disk  (PSBM-40870) VM có thể restore từ bản backup trên Virtuozzo 6 lên Virtuozzo 7 (PSBM-45736)  2 Bug Fix Delayed... [Xem chi tiết]

Virtuozzo 7.0 RTM Hotfix 2 (7.0.0-3771)

1 Có gì mới trong bản update Bản cập nhật đem đến những tính năng mới cũng như các bản fix cho các vấn đề còn tồn đọng 2 Bug Fix Resize hdd0 của VM CentOS x86_64 đang running có thể bị fail  (PSBM-50998) Trong một số trường hợp, việc migrate VM có thể bị fail do... [Xem chi tiết]

Virtuozzo 7.0 Update 1 Hotfix 1 (7.0.1-686)

1 Có gì mới trong bản update Bản update lần này tập trung vào Container như tăng khả năng bảo mật,khả năng làm việc như một standalone Linux 2 Những thay đổi trong bản update NETFILTER mặc định sẽ được cấu hình là "full" cho Container Các tham số default trong các OS... [Xem chi tiết]

Virtuozzo 7.0 Update 2 (7.0.2-169)

Có gì mới trong bản update Bản cập nhật đem đến những tính năng mới cũng như các bản fix cho các vấn đề còn tồn đọng Tính năng mới Hỗ trợ VNC thông qua websocket Bug Fix Thông tin về guestcpu bị sai do giá trị timeout quá ngắn  (PSBM-51669) ... [Xem chi tiết]