Cấp Virtuozzo Storage cho hệ thống ngoài bằng NFS

Cấp Virtuozzo Storage cho hệ thống ngoài bằng NFS Ngoài iSCSI, Virtuozzo có hỗ trợ cung cấp storage cho hệ thống bên ngoài qua giao thức NFS Để có thể access Virtuozzo Storage thông qua NFS, cần phải: Tạo và mount ploop với định dạng file system ext4 Thiết lập NFS share bằng... [Xem chi tiết]

Xử lý failed CS (Disks)

Xử lý failed CS (Disks) Nếu chunk trên chunk server bị lỗi Cần phải xác định được nguyên nhân chunk bị lỗi và chọn cách giải quyết hợp lý Để có thể xem tình trạng của chunk: pstorage -c <tên cluster> top Nhấn phím I cho đến khi thấy cột FLAG Xem flag của chunk... [Xem chi tiết]

Thay đổi password cluster Virtuozzo Storage

Thay đổi password cluster Virtuozzo Storage Trong trường hợp quên password cluster virtuozzo khi tiến hành thêm mới node hay chứng thực cluster, Virtuozzo cho phép người dùng thay đổi password cluster bằng option –change-password  trong command pstorage Lưu ý: Thay đổi password cluster phải... [Xem chi tiết]

Quản lý RAM trên VM/CT

Quản lý RAM trên VM/CT Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vSwap, OOM, Overcommit , UBC trong Container và VM của Odin Phần 1: Quản lý RAM cho Container Odin cung cấp khái niệm mới về quản lý và vận hành RAM với Container là vSwap vSwap hoạt động như sau: 1 Cấu hình lượng... [Xem chi tiết]

Tính năng Backup & Restore trên PVA

Tính năng Backup & Restore trên PVA Odin hỗ trợ người dùng tính năng backup & restore qua công cụ prlbackup & prlrestore với đầy đủ những tính năng cơ bản mà một công cụ backup & restore cần và tích hợp sẵn trên hệ thống Virtuozzo hoặc thông qua tính năng backup trên... [Xem chi tiết]