Backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA

Backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA Virtuozzo hỗ trợ backup với backend acronis và tgz backend Để backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA cần phải: – Mount NFS vào node Virtuozzo – Setup đường dẫn backup trên node Virtuozzo – Cấu hình là lâp lịch trên PVA Giả lập: Cấu hình NFS: –... [Xem chi tiết]

Quản lý virtual network trên Virtuozzo

  Quản lý virtual network trên Virtuozzo Virtuozzo đưa ra tính năng Virtual Network để dễ dàng quản lý network trên hardware node Virtual Network Virtuozzo cho phép bạn quản lý: Tạo hoặc xóa một Virtual Network Kết nối Virtual Network với card uplink trên hardware node Liệt... [Xem chi tiết]

Update Virtuozzo kernel

Update Virtuozzo kernel Các bước Update Virtuozzo kernel 2632-042stab1082 Cài đặt vzkernel yum install vzkernel Check kernel hiện tại trên node uname -r Tiến hành check update và update yum check-update yum update Thực hiện áp dụng kernel bằng vzreboot vzreboot vzreboot sẽ tự động... [Xem chi tiết]

Resize Virtual Disk của Virtual Machine

Resize Virtual Disk của Virtual Machine Để mở rộng ổ đĩa của VM trên Virtuozzo có thể dùng tool “prl_disk_tool“ Ví dụ ở đây VM “centos-6-lvm” cần resize từ 64GB lên 100GB: # prl_disk_tool resize --hdd /var/parallels/centos-6-lvmpvm/harddiskhdd --size 100G Trường hợp VM có bản Snapshot sẽ... [Xem chi tiết]