Backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA

Backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA
Virtuozzo hỗ trợ backup với backend acronis và tgz backend. Để backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA cần phải:
– Mount NFS vào node Virtuozzo
– Setup đường dẫn backup trên node Virtuozzo
– Cấu hình là lâp lịch trên PVA
Giả lập:

Cấu hình NFS:
– NFS server : 192.168.1.1 đã share NFS folder “Backup”
– Virtuozzo node: 192.168.1.2

Cấu hình backup trên PVA:

– Vào ngày Chủ Nhật thiết lập backup dạng full
– Vào các ngày thứ 3,5,7 trong tuần sẽ backup dạng incremental
– Vào các ngày thứ 2,4,6 trong tuần sẽ backup dạng differential
1. Mount NFS trên Virtuozzo node:
# mkdir /mnt/nfsbackup
# mount -t nfs 192.168.1.1:/Backup /mnt/nfsbackup -o nolock
2. Setup lại đường dẫn backup:
Backup path VM:
# prlsrvctl set –backup-path /mnt/nfsbackup
Backup path Container:
# vzabackup –set-folder –backup-folder-path /mnt/nfsbackup localhost
3. Cấu hình lập lịch trên PVA:
Login vào PVA với permission admin hoặc có phân quyền backup
Vào phần Management -> Manage scheduled operations(Scheduler) -> New Task

Tiếp theo New Task: Select Action -> chọn Back Up Virtual Environments -> Next

Cấu hình lập lịch backup trong New Task: Back Up Virtual Environments:

  • Đặt Title cho task
  • Recurrence Pattern chọn weekly
  • Repeat Weekly check vào checkbox sunday

Virtual Environments to back up chọn vào “Choose a Node to back up all its VEs” -> Nhấn add để tiến hành thêm các node Virtuozzo cần backup.

Tiếp theo ở phần “Backup Options”:

  • Backup Type: Full
  • Compression Level: Phần này chỉ áp dụng cho CT.
  • Backup Node: Chọn node Virtuozzo đã cấu hình NFS
  • Number of full backups to keep: Cấu hình giữ 10 bản backup full

Sau đó nhấn Save


Tiếp tục làm tương tự với các loại backup incremental và differential.

Restore:

Để có thể restore các bản backup được lưu trên Storage NFS.

Vào phần Infrastructure -> Backup

Click vào VM/CT cần restore

Chọn bản backup cẩn restore -> Nhấn Restore Virtual Environment

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.