Virtuozzo Automator 7.0 Hotfix 2

1. Có gì mới trong bản update.
 • Bản update lần này cung cấp các package mới cho việc fix một số vấn đề còn tồn đọng.
2. Bug Fix.
 • Menu trong tab quản lý Virtual Enviroments để quản lý VEIDs không hoạt động. (PVA-35678)
 • User interface được fix một số lỗi tồn đọng.  (PVA-35796, PVA-35854, PVA-35912, PVA-35975, PVA-36036, PVA-36051, PVA-36052, PVA-36053)
 • Vấn đề không thể tạo VM nếu không cung cấp path trong phân mục CD/DVD image.  (PVA-36026)
 • Việc tạo mới VM không hiển thị bên menu phía bên trái giao diện.  (PVA-36038)
 • Một số lỗi không rõ nguyên nhân trong quá trình VNC.  (PVA-36044)
 • IP có thể hiển thị không đúng ở phân Hardware Node,  (PVA-36047)
 • Netfilter của container bị cấu hình ở mức “stateful” thay vì “full” như default.   (PVA-36073)
 • Vấn đề license auto-update đã được triển khai, bên cạnh CLI tools và khả năng cấu hình proxy.  (PVA-36068)
3. Các vấn đề còn tồn đọng.
 • Hiện thể không thể gửi thông tin key của Container thông qua VNC console do việc support còn hạn chế bởi Container VNC server   (PVA-35775)
4. Update.
 • Để update VM Management Node, thực hiện command ‘ yum groupupdate “VA Management Node” “VA Control Center” ‘. Để update VA Agent, thực hiện command ‘yum groupupdate “VA Agent” ‘.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.