Incorrect HWID license Virtuozzo 6.0

Trường hơp: Kiểm tra license với lệnh vzlicview đang ở status “INVALID”
[root@node08 ~]# vzlicview
status=”INVALID” (Incorrect HWID)
version=6.0
owner_id=1033081041.74305067
hwid=”0945.C522.2E7E.E1C5.7206.854F.24FC.3E1F”

Nguyên nhân: Được ghi nhận bug trong việc tạo HIDW trên phiên bản Virtuozzo 6.0 update 11 với id PSBM-48173.

Khắc phục:  Update lên phiên bản Virtuozzo mới nhất và reboot lại node.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.