Incorrect HWID license Virtuozzo 6.0

Trường hơp: Kiểm tra license với lệnh vzlicview đang ở status "INVALID" [root@node08 ~]# vzlicview status="INVALID" (Incorrect HWID) version=60 owner_id=103308104174305067 hwid="0945C5222E7EE1C57206854F24FC3E1F"Nguyên nhân: Được ghi nhận bug trong việc tạo HIDW trên phiên bản Virtuozzo 60 update 11 với... [Xem chi tiết]

Những lưu ý về License trên hệ thống Virtuozzo

Khi sử dụng giải pháp Virtuozzo cho hệ thống, bạn cần lưu ý một số vấn đề về License sau đây để tránh những lối phát sinh không đáng có gây gián đoạn hệ thống1 Hệ thống Virtuozzo không thể hoạt động khi không có license (kể cả license trial): Để sử dụng hệ thống... [Xem chi tiết]