Những lưu ý về License trên hệ thống Virtuozzo

Khi sử dụng giải pháp Virtuozzo cho hệ thống, bạn cần lưu ý một số vấn đề về License sau đây để tránh những lối phát sinh không đáng có gây gián đoạn hệ thống.

1. Hệ thống Virtuozzo không thể hoạt động khi không có license (kể cả license trial):
Để sử dụng hệ thống Virtuozzo bạn cần có 2 loại license: 1 license storage (Tính theo block 100GB) cho toàn cluster và các license ảo hóa (Tính theo số lượng VM/CT) cho từng server.

  • License storage: Nếu không có license bạn chỉ có 100GB dùng thử mặc định của Virtuozzo.
  • License ảo hóa: Nếu không có license bạn không thể start VM/CT hoặc trong trường hợp đang có VM/CT chạy trên server và bạn remove license thì các VM/CT này chỉ có thể chạy thêm tối đa 10 phút trước khi bị stop vì không có license.

2. Không sử dụng vượt quá giới hạn của license hiện tại:

  • License storage: Nếu dung lượng sử dụng vượt giới hạn license storage hiện tại thì cluster sẽ bị chuyển qua trạng thái lock I/O write ảnh hưởng đến tất cả dịch vụ đang chạy trong cluster. Người quản trị cần lưu ý thường xuyên theo dõi và nâng cấp giới hạn license storage nếu lượng sử dụng gần đạt ngưỡng (khuyến cáo nên nâng cấp license khi chỉ số allocatable còn khoảng 100GB đểtránh xảy ra tình trạng lock I/O write ảnh hưởng sự ổn định hệ thống.

  • License ảo hóa: Nếu số lượng VM/CT đang chạy trên server vượt quá số lượng của license hiện tại thì những VM/CT vượt quá có thể chạy thêm 3 ngày trước khi bị stop (Xảy ra trong trường hợp 1 server trong cụm bị lỗi và các VM/CT chuyển qua server khác nhưng server chuyển qua lại không đủ license). Cần xử lý server bị lỗi và đưa VM/CT quay về trạng thái gốc hoặc nâng số lượng license của các server chuyển qua.

3. Theo dõi trạng thái license thường xuyên và đảm bảo trạng thái license luôn là ACTIVATE, tránh để EXPIRED hoặc GRACED:
Trong trường hợp vào ngày gia hạn license tự động nhưng kết nối từ server đến server KA Odin không thành công (kiểm tra bằng lệnh ping hoặc tracert đến ka.odin.com) sẽ dẫn đến trường hợp license chuyển qua trạng thái EXPIRED. Bắt đầu từ thời điểm license bị EXPIRED bạn vẫn có 3 ngày để khắc phục kết nối từ server đến server KA Odin sau đó chủ động gia hạn license bằng lệnh vzlicupdate -n (đối với license ảo hóa) hoặc pstorage -c <cluster> update-license -n (đối với license storage) trước khi dịch vụ bị gián đoạn sau 3 ngày.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.