Về việc Ubuntu 16.10 EZ templates được hỗ trợ từ Virtuozzo 6.0

Thông tin:
EZ Template của Ubuntu 16.10 đã được hỗ trợ chính thức từ Virtuozzo.
Kiểm tra các template mới sẽ xuất hiện Ubuntu 16.10 như sau.
ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm

Các application template tương ứng
cyrus-imap-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
devel-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
imp-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
jre-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
jsdk-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
mailman-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
mod_perl-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
mysql-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
php-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
phpmyadmin-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
phppgadmin-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
postgresql-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
proftpd-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
spamassassin-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
squirrelmail-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
tomcat-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
webalizer-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm

wordpress-ubuntu-16.10-x86_64-ez-6.0.0-1.noarch.rpm
Download và cài đặt.
Thông tin về việc tải và cài đặt new template có thể xem tại link sau đây:
Article #2509534:  Where can I download OS and application templates for Virtuozzo

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.