Vấn đề virtual disks performance thấp.

Vấn đề: Tốc độ IO của Virtual disk trong VE có hiện tượng chậm hơn nhiều so với Disk của Node Nguyên nhân: Performance chậm có thể do disk fragmentation Hướng xử lý: Sử dụng command vzctl với option defrag để tiến hành disk fragmentation cho Container vzctl defrag... [Xem chi tiết]