Vấn đề virtual disks performance thấp.

Vấn đề: Tốc độ IO của Virtual di k trong VE có hiện tượng chậm hơn nhiều o với Di k của Node Nguyên nhân: Performance chậm có thể do di k fragmentation Hướng xử lý: Sử dụng command vzctl với option defrag để tiến hành di k fragmentation cho Container vzctl defrag... [Xem chi tiết]