Vấn đề virtual disks performance thấp.

Vấn đề:Tốc độ IO của Virtual di k trong VE có hiện tượng chậm hơn nhiều o với Di k của NodeNguyên nhân:Performance chậm có thể do di k fragmentationHướng xử lý:Sử dụng command vzctl với option defrag để tiến hành di k fragmentation cho Containervzctl defrag... [Xem chi tiết]

THEO DÕI CHÚNG TÔI