Vấn đề virtual disks performance thấp.

Vấn đề:Tốc độ IO của Virtual disk trong VE có hiện tượng chậm hơn nhiều so với Disk của NodeNguyên nhân:Performance chậm có thể do disk fragmentationHướng xử lý:Sử dụng command vzctl với option defrag để tiến hành disk fragmentation cho Containervzctl defrag... [Xem chi tiết]