Thay đổi port default của PVA MN

Đối với PVA MN nền web thì port mặc định sẽ là 4648, tuy nhiên ta có thể thay đổi port này tùy ý vào mục đích sử dung Các bước bên dưới sẽ hỗ trợ việc điều chỉnh port của PVA MN Lưu ý: Mọi thay đổi đều cần tiến hành backup trước tiên để đảm bảo an toàn cho... [Xem chi tiết]

Mất mount client sau khi network bị mất đột ngột

Vấn đề: Pstorage mount point gặp tình trạng không thể kết nối lại cluster sau 60s khi network bị mất Kiểm tra log sẽ thấy các thông tin log tại /var/log/pstorage/$CLUSTERNAME/pstorage-mountloggz như sau: 21-11-13 18:19:48503 fuse_statfs_resp: error 32 (The client ID is invalid or banned) 21-11-13 18:19:48503... [Xem chi tiết]

Chuyển shaman resource ra khỏi tình trạng broken

Vấn đề: Khái niệm resource trong shaman đại diện cho VM/CT Khi thực hiện command shaman stat thì xuất hiện tình trạng một số resource bị broken ~# shaman stat | grep Broken 50 running Broken Unknown 0 Tuy nhiên resource vẫn chạy bình thường trên Node Nguyên nhân: Trong quá trình chuyển resource... [Xem chi tiết]