[Veeam_Hyper-V ] Cài đặt Veeam Endpoint Backup trên Windows

Veeam hiện tại đã hỗ trợ công cụ backup agent cho các thiết bị chạy Windows thông qua Veeam Endpoint. Có thể  backup về Veeam Backup & Replication.

Các bước tiến hành như sau
  1. Tải Veeam Endpoint từ link https://www.veeam.com/windows-endpoint-server-backup-free.html .
  2. Tiến hành mở file Veeam Endpoint vừa tải.

 

Tiến hành chọn Install

 

 

Sau khi hoàn tất cài đặt thì sẽ xuất hiện các thành phần của Veeam Endpoint như bên dưới.

 

 

Tiến hành kiểm tra service Veeam thông qua services.msc để đảm bảo service đang running.

 

 

Kiểm tra dịch vụ Veeam đang chạy bên dưới và tiến hành chọn Control Panel.

 

 

Đây là giao diện của Veeam Endpoint Backup, tiến hành chọn Configure backup để cấu hình backup.

 

Bên dưới là 3 kiểu backup mà Veeam Endpoint hỗ trợ.
  • Entire computer: kiểu backup toàn bộ Volumes những gì có trên Server đang cài Veeam Endpoint Backup.
  • Volume level backup: kiểu backup cho phép người dùng chọn các Volume muốn backup thay vì phải backup toàn bộ các Volumes đang có như Entire computer.
  • File level backup: Kiểu backup từng file riêng lẽ trên Server.
Tiếp theo là nơi lưu trữ file backup.
  • Local storage: Lưu trữ file backup ở chính server đang cài Veeam Endpoint Backup.
  • Shared folder: Lưu trữ trên một shared file server.

Veeam Backup & Replication repository: Đây là option cung cấp khả năng lưu file backup về server Veeam Backup & Replication. Lưu ý chỉ hỗ trợ với version 8.0 trở lên của  Veeam Backup & Replication.

 

Tiến hành cấu hình các tham số cần thiết để kết nối với server  Veeam Backup & Replication.

 

 

Tiến hành chọn Repository sẽ chứa file backup từ Veeam Endpoint.

 

 

Đây là phần lập lịch cho việc backup của Veeam Endpoint.

 

Sau khi hoàn tất tất cả mọi cấu hình thì Finish để tiến hành Backup.

 

 

Quá trình backup thành công, kiểm tra trên Repositority của  Veeam Backup & Replication sẽ thấy file backup.

 

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.