Tính năng Backup & Restore trên PVA

Tính năng Backup & Re tore trên PVA Odin hỗ trợ người dùng tính năng backup & re tore qua công cụ prlbackup & prlre tore với đầy đủ những tính năng cơ bản mà một công cụ backup & re tore cần và tích hợp ẵn trên hệ thống Virtuozzo hoặc thông qua tính năng backup trên... [Xem chi tiết]

Backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA

Backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA Virtuozzo hỗ trợ backup với backend acroni và tgz backend Để backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA cần phải: – Mount NFS vào node Virtuozzo – Setup đường dẫn backup trên node Virtuozzo – Cấu hình là lâp lịch trên PVA Giả lập: Cấu hình NFS: –... [Xem chi tiết]