Tính năng Backup & Restore trên PVA

Tính năng Backup & Restore trên PVA
Odin hỗ trợ người dùng tính năng backup & restore qua công cụ prlbackup & prlrestore với đầy đủ những tính năng cơ bản mà một công cụ backup & restore cần và tích hợp sẵn trên hệ thống Virtuozzo hoặc thông qua tính năng backup trên PVA.

Phần 1: Backup và Restore Container

Backup Container có 3 option cần lưu ý là : Full – Incremental – Differential. Chi tiết về 3 option này mọi người có thể đọc trong manual của lệnh pbackup ” man pbackup ”

Trong phần này ta sẽ sử dụng 1 Container Test-1 được lưu ở Node1 trong cluster 3 Node để tiến hành backup và restore, option sử dụng là full.

 • Tiến hành Backup Test-1 và lưu trên chính Node 1.

 • Backup hoàn tất, sau đó kiểm tra bản backup của Test-1.

 • Tiến hành xóa Container Test-1 và restore trên Node 2 của Cluster.
 • Chọn bản Restore của Test-1 hiện đang lưu trên Node 1 để Restore

 • Chọn Restore Test-1 trên Node 2.

 • Quá trình Restore đã hoàn tất, Test-1 đã có trên Node 2.

 • Tiếp theo chúng ta se tiến hành Backup Test-1 từ Node 2, và save file backup sang Node 3.

 • Quá trình Backup hoàn tất, kiểm tra trên Node 3 đã có file backup Test-1 được lưu. Chú ý thông tin ” Total backup ” của Container Test-1, ở đây thể hiện hiện tại có bao nhiêu bản backup của Container Test-1 tồn tại trên hệ thống.

Dữ liệu và các cấu hình Network được đảm bảo toàn vẹn nếu mọi qui trình về backup được hoàn thành đúng và cấu hình network đồng nhất trên các Node.

Phần 2: Backup và Restore VM

Trong phần backup và restore VM, chúng ta sẽ dùng 1 VM Windows server 2008 để thực hiện. VM được lưu trên Node 1.

 • Tiến hành Backup VM và lưu tại Node 1.

Screenshot from 2015-04-19 23:39:33

 • Xóa VM Windows Server 2008 trên Node 1 và Restore trên Node 3.

Screenshot from 2015-04-19 23:48:18

Screenshot from 2015-04-19 23:56:34

 • VM Server 2008 đã hoàn tất restore và hiện đang tồn tại trên Node 3.

Screenshot from 2015-04-20 00:28:20

Quá trình Restore hoàn tất, tiến hành backup và restore các VM khác và save trên các Node khác giống như thực hiên với Container.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.