[HUB] 99: Không thể start Nginx với error : Cannot assign requested address error

[HUB] 99: Không thể start Nginx với error : Cannot assign requested address error

Nguyên nhân xảy ra lỗi này thường là do nginx không thể khóa process nginx vào port đã được quy định trọng file config. Có thể do port đó đang được sử dụng bởi một process khác hoặc do process nginx trước đó đã gặp vấn đề tuy nhiên vẫn còn tồn tại trên hệ thống. Điều này gây ra tinh trạng process nginx sẽ rơi vào trạng thái stopped/killed.

Để xử lý vấn đề này thì cần phải xác định nguyên nhân gây ra lỗi từ thông tin file log của nginx.

1. Tuy nhiên đầu tiên phải đảm bảo là port của service nginx không được sử dụng bởi process khác.

# netstat -ntpl | grep 443

2. Nếu có xuất hiện process khác nginx sử dụng port 443 thì tiến hành kill/stop.

3. Kiểm tra trong file log của nginx và thực hiện lại các bước gây tình trạng xuất hiện lỗi để xác định nguyên nhân. Đồng thời kiểm tra hướng giải quyết cho từng trường hợp riêng biệt tại Knowledge Base.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.