[HUB] 99: Vấn đề không thể start Apache/httpd với lỗi AH00072: make_sock: could not bind to address error

[HUB] 99: Vấn đề không thể start Apache/httpd với lỗi AH00072: make_sock: could not bind to address error

Nguyên nhân gây ra lỗi có thể do port của apache đã bị chiếm dụng bới process khác hoặc process apache trước đó đã bị lỗi tuy nhiên vẫn tồn tại trên hệ thống. Đồng thời cũng không ngoài khả năng file cấu hình của apache đã bị sai.

1. Tiến hành xác định nguyên nhân từ việc kiểm tra liệu có process nào đang chiếm dụng port của apache không.

# netstat -ntpl | grep 443

2. Nếu không có bất cứ output từ command trên thì tiến hành monitor apache log tại error_log

# tail -fn0 /var/log/httpd/error_log (for RHEL/CentOS)
# tail -fn0 /var/log/apache/error_log (for Debian/Ubuntu)

3. Kiểm tra trong file log của apache và thực hiện lại các bước gây tình trạng xuất hiện lỗi để xác định nguyên nhân. Đồng thời kiểm tra hướng giải quyết cho từng trường hợp riêng biệt tại Knowledge Base.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.