[HUB] Vấn đề Plesk: 504 Gateway Timeout

[HUB] Vấn đề Plesk: 504 Gateway TimeoutPlesk hiển thị thông báo lỗi “504 Gateway Timeout”Plesk engine ( sw-cp-server, sw-engine ) được viết dựa trên nginx, vì thế thông báo lỗi trên là từ phía ngix đẩy raCác hướng xử lýNguyên nhân về error 504 có thể tìm được trong web... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề: Mail – Relay Access Denied

[HUB] Vấn đề: Mail - Relay Access DeniedLỗi xảy ra khi gửi mail, nguyên nhân có thể do cấu hình sai phía mail server/webmail settings Điều này có nghĩa là relay hiện đang khóa IP của bạnTiến hành kiểm tra là thực hiện bước xử lý như bên dưới trong SSH Session của mail... [Xem chi tiết]

Hiển thị các task backup đã cấu hình

Hiển thị các task backup đã cấu hìnhVấn đề:List tất cả các lịch backup đã đặt ở domain levelHướng xử lý:Tiến hành chạy command như sau:Các thông số ở đâyobj_type  cho biết lịch backup này đã được lên lịch tại mức domain level Nếu không sẽ... [Xem chi tiết]