Hiển thị các task backup đã cấu hình

Hiển thị các task backup đã cấu hình Vấn đề: List tất cả các lịch backup đã đặt ở domain level Hướng xử lý: Tiến hành chạy command như sau: Các thông số ở đây obj_type  cho biết lịch backup này đã được lên lịch tại mức domain level Nếu không sẽ... [Xem chi tiết]

Không thể update file thông qua File Manager

Không thể update file thông qua File Manager Vấn đề:  Không thể upload file bằng file manager Thông báo lỗI xuất hiện trong /var/log/sw-cp-server/error_log: 2016/11/24 22:10:06 [crit] 21168#0: 467 open() "/var/lib/sw-cp-server/body/0000000022" failed (13: Permission denied) Nguyên nhân:  Cấu hình... [Xem chi tiết]

Các tính năng của PLESK OBSIDAN

Plesk đang là một phần mềm dung để quản lý hosting được nhiều Hosting Provider sử dụng nhất hiện nay Plesk đang tự khẳng định và làm mới các tính năng để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dùng Vào tháng 10/2016, Plesk sẽ cho ra mắt phiên bản Plesk Obsidian với tên... [Xem chi tiết]