[HUB] Vấn đề: Mail – Relay Access Denied

[HUB] Vấn đề: Mail – Relay Access Denied

Lỗi xảy ra khi gửi mail, nguyên nhân có thể do cấu hình sai phía mail server/webmail settings. Điều này có nghĩa là relay hiện đang khóa IP của bạn.

Tiến hành kiểm tra là thực hiện bước xử lý như bên dưới trong SSH Session của mail server.

Đối với Plesk 12.5/Onyx:

# plesk repair mail

Đối với các version khác:

# /usr/local/psa/admin/sbin/mchk

Đảm bảo là service pc-remote đã được start

# service pc-remote start

Thực hiện gửi lại mail và check trong /var/log/maillog để kiểm tra tình trạng vấn đề. Nếu lỗi vẫn còn tồn tại thì xem tại Plesk Knowledge Base.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.

    YÊU CẦU TƯ VẤN DỊCH VỤ