Lỗi khi cài Let’s Encrypt SSL: Invalid response from example.com: 404 Not Found

Lỗi khi cài Let’s Encrypt SSL: Invalid response from example.com: 404 Not Found

Không thể cài Let’s Encrypt SSL do xuất hiện lỗi “404 Not Found”, “Timeout”, “Could not connect”.

"type": "http-01", "status": "invalid", "error": { "type": "urn:acme:error:unauthorized", "detail": "Invalid response from http://example.com/.well-known/acme-challenge/QweqSPyw7o0M1XpHhhDM3RSJyLLi7X6fge-VwMIYux8: \"\u003c!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//IETF//DTD HTML 2.0//EN\"\u003e\n\u003chtml\u003e\u003chead\u003e\n\u003ctitle\u003e404 Not Found\u003c/title\u003e\n\u003c/head\u003e\u003cbody\u003e\n\u003ch1\u003eNot Found\u003c/h1\u003e\n\u003cp\"", "status": 403 ERR [panel] Error: Let's Encrypt SSL certificate installation failed: Challenge marked as invalid. Details: Invalid response from http://example.com/.well-known/acme-challenge/QweqSPyw7o0M1XpHhhDM3RSJyLLi7X6fge-VwMIYux8: "<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p"

Error: Let's Encrypt SSL certificate installation failed: Challenge marked as invalid. Details: Fetching http://example.com/.well-known/acme-challenge/IvIvh2SslhaJRq_pHcxngfqUb7VF9zFW-BSEiJ5QVNY: Timeout

Error: Let's Encrypt SSL certificate installation failed: Challenge marked as invalid. Details: Could not connect to example.com

404 error xuất hiện khi tiến hành curl Let's encrypt

Global DNS chứa AAA record của IPv6, nhưng trong Plesk domain lại chỉ định ipv4 Domains > example.com > Web Hosting Access


Nguyên nhân do cấu hình sai DNS của domain.
Hướng xử lý

  • Tiến hành cấu hình lại DNS ở phía registrar để domain có thể phân giải Plesk IP globally.
  • Nếu A record không trả về từ một trong những nameserver thì tiến hành thay đổi cả 2 nameserver.
  • Nếu global dns chứa AAA record, tiến hành thêm IPv6 tại Home > Domains > example.tld > Web Hosting Access > IPv6 Address hoặc xóa AAA record từ global DNS của domain.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 5 / 5. Phiếu bầu: 1

Cảm ơn bạn đã bình chọn.

    YÊU CẦU TƯ VẤN DỊCH VỤ