Hiển thị các task backup đã cấu hình

Hiển thị các task backup đã cấu hình

Vấn đề:

List tất cả các lịch backup đã đặt ở domain level ?

Hướng xử lý:

Tiến hành chạy command như sau:

Các thông số ở đây

  • obj_type  cho biết lịch backup này đã được lên lịch tại mức domain level. Nếu không sẽ hiễn thị là “server”.
  • last là thời gian mà tiến trình backup vừa chạy ở thời gian gần nhất.
  • period là thời gian giữa lần backup vừa chạy với lần backup tiếp theo, thời gian được tính theo đơn vị giây.
  • backup_time là thời gian tiến trình backup sẽ được bắt đầu.

Tag:

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.

    YÊU CẦU TƯ VẤN DỊCH VỤ