Quản lý Integration Service Hyper-v với powershell

List toàn bộ service của VM:

PS C:\Windows\system32> Get-VMIntegrationService Test-V-Client
VMName         Name                                              Enabled PrimaryStatusDescription SecondaryStatusDescription
——                   —-                                                    ——-      ————————               ————————–
Test-V-Client  Guest Service Interface                    False          OK
Test-V-Client  Heartbeat                                          True           OK
Test-V-Client  Key-Value Pair Exchange                True           OK
Test-V-Client  Shutdown                                          True          OK
Test-V-Client  Time Synchronization                      True          OK

Test-V-Client  VSS                                                      True          OK

Enable service với command:

Enable-VMIntegrationService -VMName “Test-V-Client” -Name “Time Synchronization”
Disable service với command:

Disable-VMIntegrationService -VMName “Test-V-Client” -Name “Time Synchronization”

Lưu ý: Nếu bạn cài đặt Domain Controller trên hệ thống ảo hóa Hyper-V. Bạn nên disable service Time Synchronization

Nếu bạn muốn thuê chỗ đặt máy chủ tại ODS ngay trong hôm nay, liên hệ với chúng tôi qua số 1900 66 34 hoặc số (84-28) 7300 7788, cũng có thể liên hệ qua email info@ods.vn để được tư vấn và cung cấp chỗ đặt phù hợp với yêu cầu bạn sớm nhé. 

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 5 / 5. Phiếu bầu: 48

Cảm ơn bạn đã bình chọn.