Quản lý Integration Service Hyper-v với powershell

List toàn bộ service của VM: PS C:\Windows\system32> Get-VMIntegrationService Test-V-Client VMName         Name                                              Enabled PrimaryStatusDescription SecondaryStatusDescription ------                   ----                                 ... [Xem chi tiết]
Làm thế nào live export VM trên Hyper-V?

Làm thế nào live export VM trên Hyper-V?

Export giúp bạn thao tác hoặc dời VM đi một nơi khác mà không muốn tác động đến VM hiện tại Để export VM trên hyper-v (ảo hóa hyper-v) bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn VM -> Click chuột phải chọn Export Bước 2: Chọn đường dẫn lưu trữ -> Nhẫn... [Xem chi tiết]

Enable Nested Virtualization on Hyper-V

Hyper-V Windows hỗ trợ tính năng Nested Virtualization phù hợp cho nhu cầu TestLab ảo hóa (ảo hóa hyper-v) hoặc sử dụng Windows Container Để enable tính năng này, bạn có thể thực hiện các bước sau: Bước 1:  Kiểm tra thuộc tính ExposeVirtualizationExtensions đã được enable hay chưa... [Xem chi tiết]

Cấu hình live migrate trên Failover Cluster Windows 2016

Để tăng performance Live Migrate trên Hyper-V (ảo hóa hyper-v), bạn nên thiết kế riêng một network dành riêng cho Live Migrate, băng thông đề xuất nên 1Gbps Tiến hành cấu hình: Vào giao diện quản lý Failover Cluste Manager ở phân mục Networks Chọn Live Migration Setttings Check vào các network... [Xem chi tiết]