Quản lý Integration Service Hyper-v với powershell

List toàn bộ service của VM: PS C:\Windows\system32> Get-VMIntegrationService Test-V-ClientVMName         Name                                              Enabled PrimaryStatusDescription SecondaryStatusDescription ------                   ----                                 ... [Xem chi tiết]

Tìm tên VM với MAC Address

Khi bạn cần xác định MAC Address đó thuộc VM nào đang hoạt động, sử dụng lệnh powershell sau list toàn VM tương ứng với MAC Address:# Get-VM | Get-VMNetworkAdapter | FT VMName,MacAddressHoặc có thể lọc VM Name bằng Mac Address với lệnh sau: PS C:\Windows\system32> Get-VM |... [Xem chi tiết]
Làm thế nào live export VM trên Hyper-V?

Làm thế nào live export VM trên Hyper-V?

Export giúp bạn thao tác hoặc dời VM đi một nơi khác mà không muốn tác động đến VM hiện tại Để export VM trên hyper-v (ảo hóa hyper-v) bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn VM -> Click chuột phải chọn ExportBước 2: Chọn đường dẫn lưu trữ -> Nhẫn... [Xem chi tiết]