Quản lý Integration Service Hyper-v với powershell

List toàn bộ service của VM: PS C:\Windows\system32> Get-VMIntegrationService Test-V-Client VMName         Name                                              Enabled PrimaryStatusDescription SecondaryStatusDescription ------                   ----                                 ... [Xem chi tiết]

Tìm tên VM với MAC Address

Khi bạn cần xác định MAC Address đó thuộc VM nào đang hoạt động, sử dụng lệnh powershell sau list toàn VM tương ứng với MAC Address: # Get-VM | Get-VMNetworkAdapter | FT VMName,MacAddress Hoặc có thể lọc VM Name bằng Mac Address với lệnh sau: PS C:\Windows\system32> Get-VM |... [Xem chi tiết]

Làm thế nào live export VM trên Hyper-V

Export giúp bạn thao tác hoặc dời VM đi một nơi khác mà không muốn tác động đến VM hiện tại Để export VM trên hyper-v bạn thực hiện theo các bước sau: 1 Chọn VM -> Click chuột phải chọn Export 2 Chọn đường dẫn lưu trữ -> Nhẫn Export: Hoặc dùng lệnh... [Xem chi tiết]

How To Enable and Disable Integration Services in Hyper-V

Về cơ bản, Integration Services tương tác với hypervisor và quản lý hệ điều hành thông qua các driver: Các service liên quan trên Guest OS: Để disable hay enable Integration Services thực hiện bước sau: Bước 1: Mở Hyper-V Manger -> Chọn VM cần cấu hình -> Right-click và click... [Xem chi tiết]

Enable Nested Virtualization on Hyper-V

Hyper-V Windows hỗ trợ tính năng Nested Virtualization phù hợp cho nhu cầu TestLab ảo hóa hoặc sử dụng Windows Container Để enable tính năng này, bạn có thể thực hiện các bước sau: Bước 1:  Kiểm tra thuộc tính ExposeVirtualizationExtensions đã được enable hay chưa bằng lệnh sau (mặc... [Xem chi tiết]