Cannot Delete a Virtual Hard Disk Hyper-V

Trường hợp: Xóa hoặc thao tác VHD nhưng bị lỗi “File In Use” như hình:

Cách khắc phục:

Dùng lệnh Dismount-DiskImage để detach VHD.
Dismount-DiskImage -ImagePath ‘C:\ClusterStorage\CSV1\Virtual Hard Disks\virtualharddisk.vhdx’

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.