Nano Server Image Builder

Nano Server Image Builder là tool được phát hành chính thức bởi Microsoft giúp bạn tạo Nano Server Image thông qua giao diện Trước tiên, bạn cần phải cài đặt Windows ADK tại đây Tiếp theo tải và cài đặt Nano Server Image Builder với link sau: http://akams/NanoServerImageBuilder Sau khi cài... [Xem chi tiết]

Quản lý Storage 2016 cơ bản thông qua GUI và Powershell

Graphic User Interface ( GUI ) Đây là giao diện quản lý cũng như bao gồm các thao tác cơ bản đối với Storage trong Windows server 2016 Storage Pools Clustered Windows Storage là nơi thể hiện các thông tin về Pool hiện tại có trong hệ thống Trong hình ảnh hiện tại thể hiện có 1... [Xem chi tiết]