How To Enable and Disable Integration Services in Hyper-V

Về cơ bản, Integration Services tương tác với hypervisor và quản lý hệ điều hành thông qua các driver: Các service liên quan trên Guest OS: Để disable hay enable Integration Services thực hiện bước sau: Bước 1: Mở Hyper-V Manger -> Chọn VM cần cấu hình -> Right-click và click... [Xem chi tiết]

Enable Nested Virtualization on Hyper-V

Hyper-V Windows hỗ trợ tính năng Nested Virtualization phù hợp cho nhu cầu TestLab ảo hóa (ảo hóa hyper-v) hoặc sử dụng Windows Container Để enable tính năng này, bạn có thể thực hiện các bước sau: Bước 1:  Kiểm tra thuộc tính ExposeVirtualizationExtensions đã được enable hay chưa... [Xem chi tiết]

Cách tạo Virtual Switch trên Hyper-V

Cách tạo Virtual Switch trên Hyper-V windows 2016 như sau: Bước 1: Mở giao diện quản lý Hyper-V Manager ->  Click chọn Virtual Switch Manager Bước 2: Chọn loại Virtual Switch cần tạo Ở đây tôi chọn type là External Bước 3: Cấu hình cho Virtual Switch - Name: Đặt tên cho... [Xem chi tiết]

Cấu hình live migrate trên Failover Cluster Windows 2016

Để tăng performance Live Migrate trên Hyper-V (ảo hóa hyper-v), bạn nên thiết kế riêng một network dành riêng cho Live Migrate, băng thông đề xuất nên 1Gbps Tiến hành cấu hình: Vào giao diện quản lý Failover Cluste Manager ở phân mục Networks Chọn Live Migration Setttings Check vào các network... [Xem chi tiết]

Manual run Dedup on Windows 2016

Bạn có thể chạy việc dedup ngay bằng tay với các bước sau: 1 Lấy thông tin volume cần chạy dedup bằng lệnh: 2 Chạy Job dedup bằng với lệnh với: Start-DedupJob Ví dụ tôi chạy dedup cho volume C:\ClusterStorage\StorageParity Start-DedupJob -Volume C:\ClusterStorage\StorageParity -Type... [Xem chi tiết]

Monitor Hyper-V cluster với VeeamOne Free

Monitoring và backup là 2 vấn đề cực kì quan trong hệ thống Giúp các quản trị viên có thể giám sát hệ thống và khôi phục khi hệ thống gặp sự cố Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cài đặt FREE VeeamOne để monitor Hyper-V Cluster Windows 2016 Trước tiên, bạn cần tại bản... [Xem chi tiết]