Best Practices for running Linux on Hyper-V

Tuning Linux File Systems on Dynamic VHDX Files Khi tạo VHDX, sử dụng 1MB BlockSizeBytes thay vì 32MB như mặc định: PS > New-VHD -Path C:\MyVHDs\testvhdx -SizeBytes 127GB -Dynamic -BlockSizeBytes 1MB Sử dụng filesystem ext4 thay vì ext3 Tạo filesystem ext4 trên linux với number of group là 4096 # mkfsext4 -G 4096... [Xem chi tiết]

Thêm ổ cứng vào Storage Spaces Direct Windows 2016

Thêm ổ cứng nhằm nâng thêm hiệu năng và dung lượng cho storage Bạn có thể thêm ổ cứng mà không cần phải đóng thêm server nếu các server vẫn còn trống slot đĩa Bạn có thể thêm ổ cứng để làm cache hoặc capacity Quan trọng Theo khuyến cáo từ Microsoft, tất cả server và ổ... [Xem chi tiết]

Host resource protection (new)

Tính năng này giúp ngăn chặn VM chiếm quá nhiều tài nguyên trong shared resource từ host và ngăn chặn VM này chiếm tài nguyên của VM khác Ngăn chặn các hoạt động của VM gây ảnh hưởng đến hiểu năng của hệ thống Đây là một trong những tính năng mới trên Windows 2016 Mặc... [Xem chi tiết]

Mở rộng Volume trong Storage Spaces Direct Windows 2016

Để mở rộng volume bạn cần phải mở rổng theo các thành phần sau: 1Kiểm tra thông tin Volume cần resize:     Get-VirtualDisk <FriendlyName> | Get-Disk | Get-Partition | Get-Volume 2Suspend IO  Dừng các hoạt động của Cluster Shared Volume, dùng lệnh: Get-ClusterSharedVolume <Name> |... [Xem chi tiết]

[Feature] Windows Container

Trong version Windows server 2016, Microsoft giới thiệu đến người dùng một tính năng cực kì thú vị ở khía cạnh Virtualization đó là Container Xu hướng hiện tại trong khái niệm Cloud và Mobile tất yếu là Applications và Container là câu trả lời cho sự tiện dụng cũng như bảo mật... [Xem chi tiết]

Tổng quan về Virtual Machine Load Balancing

VM Load Balancing là một tính năng mới nằm trong Virtualization của Windows Server 2016 cho phép việc tối ưu hiệu năng vận hành VPS của các Node trong cluster Tính năng này sẽ xác định ngưỡng over-commit của Node và re-distributes các VM ra các Node chưa đạt ngưỡng over-commit Một số... [Xem chi tiết]