Best Practices for running Linux on Hyper-V

Tuning Linux File Systems on Dynamic VHDX Files

Khi tạo VHDX, sử dụng 1MB BlockSizeBytes thay vì 32MB như mặc định:
PS > New-VHD -Path C:\MyVHDs\test.vhdx -SizeBytes 127GB -Dynamic -BlockSizeBytes 1MB
Sử dụng filesystem ext4 thay vì ext3
Tạo filesystem ext4 trên linux với number of group là 4096
# mkfs.ext4 -G 4096 /dev/sdX1

Grub Menu Timeout on Generation 2 Virtual Machines

Bời vì legacy hardware bị remove khỏi emulation trong Generation 2 VM, thời gian đếm ngược trong grub menu sẽ rất nhanh để menu grub kịp xuất hiện. Cấu hình “timeout=100000” thay vì mặc định là “timeout=5” trong /boot/grub/grub.conf, /etc/default/grub.

Use static MAC addresses with failover clustering

Linux VM đã triển khai sử dụng trong failover clustering nên được cấu hình static MAC Address cho mỗi network adapter. Một số phiên bản Linux, cấu hình mạng có thể bị mất sau khi failover bởi vì MAC Address mới sẽ được áp đặt vào network adapter của VM.

Use I/O scheduler NOOP for better disk I/O performance

Thêm kernel parameter  elevator=noop trong boot loader config (grub)

Add “numa=off” if the Linux virtual machine has more than 7 virtual processors or more than 30 GB RAM

Thêm tham số “numa=off” vào cấu hình của grub.

Reserve more memory for kdump

Thay thế tham số crashkernel=384M-:128M sang crashkernel=384M-:256M trong cấu hình của grub trên Ubuntu.

Shrinking VHDX or expanding VHD and VHDX files can result in erroneous GPT partition tables

Khi thu hẹp hay mở rộng VHDX hoặc VHD của VM có thể gây lỗi GPT partition tables, administrator nên backup VM trước khi thực hiện thao tác này.
Sau khi resizing VHDX hoặc VHD, administrator nên sử dụng tiện ích như fdisk hoặc parted để cập nhật partition, volume và cấu trúc file system.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.