Monitor Hyper-V cluster với VeeamOne Free

Monitoring và backup là 2 vấn đề cực kì quan trong hệ thống. Giúp các quản trị viên có thể giám sát hệ thống và khôi phục khi hệ thống gặp sự cố.
Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cài đặt FREE VeeamOne để monitor Hyper-V Cluster Windows 2016

Trước tiên, bạn cần tại bản VeeamOne tại đây: https://www.veeam.com/virtual-server-management-one-free.html

Mount ISO và click tệp setup -> Chọn Veeam One Server -> Install

Tiếp theo chọn “I accept the terms in the license agreement “

Chọn FREE functionality mode

Chọn Typical

Nếu các thành phần phụ thuộc chưa được cài đặt, chọn Install -> Next

Chọn đường dẫn cài đặt VeeamOne

Thiết lập service account

Cài đặt SQL Server -> Next

Chọn Next

Chọn Skip virtual infrastructure configuration

Chọn phần đầu tiên sau đó nhấn Next

Click Install và chờ đợi

Sau khi cài đặt xong, tiến hành login và thêm cluster Hyper-V (ảo hóa hyper-v) vào VeeamOne FREE

Dưới đây là screenshoot VeeamOne sau khi cài đặt và cấu hình thành công.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 5 / 5. Phiếu bầu: 118

Cảm ơn bạn đã bình chọn.