Làm thế nào live export VM trên Hyper-V

Export giúp bạn thao tác hoặc dời VM đi một nơi khác mà không muốn tác động đến VM hiện tại. Để export VM trên hyper-v bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn VM -> Click chuột phải chọn Export…

2. Chọn đường dẫn lưu trữ -> Nhẫn Export:

Hoặc dùng lệnh powershell:

PS C:\> Get-VM Test-VANDB | Export-VM -Path C:\Export\Test

Lưu ý: Chỉ phiên bản Windows 2016 mới hỗ trợ live export.