Quên gửi thư bằng email doanh nghiệp, nhân viên của bạn đang tự hạ uy tín công ty như thế nào?

Dường như thói quen gửi thư qua mail cá nhân đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân viên và quên mất rằng mình đang làm việc bằng mail doanh nghiep Đôi khi thói quen này vô tình đã khiến công ty chịu tổn thất khá lớn  1 Quên gửi thư cho đối tác bằng mail doanh nghiep – bạn đang... [Xem chi tiết]