CLOUD DRIVE #1

 • Storage100 GB
  User10
  Tên miền riêngKhông
  BandwidthUnlimited
  256-bit AES Key
  Nén dữ liệu 
  Sao lưu tự động
  Thời gian sử dụng
  195.000 x 24 tháng
  207.000 x 12 tháng
  218.500 x 06 tháng
  230.000 x 03 tháng