CLOUD DRIVE #2

 • Storage500 GB
  User15
  Tên miền riêngKhông
  BandwidthUnlimited
  256-bit AES Key
  Nén dữ liệu 
  Sao lưu tự động
  Thời gian sử dụng
  892.000 x 24 tháng
  945.000 x 12 tháng
  997.000 x 06 tháng
  1.050.000 x 03 tháng