CLOUD DRIVE #6

 • Storage4000 GB
  User80
  Tên miền riêng
  BandwidthUnlimited
  256-bit AES Key
  Nén dữ liệu 
  Sao lưu tự động
  Thời gian sử dụng
  6.460.00 x 24 tháng
  6.840.000 x 12 tháng
  7.220.000 x 06 tháng
  7.600.000 x 03 tháng