EXCHANGE ENTERPRISE

 • License Model: Subscriptions
  Max mouted database: 100
  Email, calendar, contacts, and tasks
  Outlook on the Web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, and Edge support)
  Apps for Outlook and Outlook on the web
  Site mailboxes
  In-Place Archive
  Multi-mailbox search
  Data Loss Prevention (DLP)
ODS gọi cho bạn khi nào thì phù hợp?

TỔNG ĐÀI ODS

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí